Ritningar

Från egna skisser eller arkitektunderlag jobbar vi tillsammans fram ett konceptuellt ritningsunderlag. Ett flertal kundmöten kommer att planeras in under denna process.

I detta skede debiterar vi en kostnad på 750 kr/timme

Kostnadskalkyl

Kalkylen grundar sig på ritningsunderlagen och den färdigställandegrad som efterfrågas. Vi levererar allt från stomrest, vädertätt till nyckelfärdigt.

Priskalkylen är alltid beroende av materialval men som riktpriser, exklusive mark och grundläggning, kan följande användas:

Nyckelfärdig produktion från 19 000 kr/m2 och uppåt

Vädertät produktion från 5 000 kr/m2 och uppåt

Bygglovshandlingar

Att färdigställa underlag för ansökan om bygglov kräves bl a planritningar, fasadritningar och konstruktionsritningar vilket vi hjälper till med.

Kostnaden för kompletta bygglovshandlingar beror av förutsättningarna men ett riktpris kan vara från 6 000 kr och uppåt.

Projektering

Vi projekterar ditt husbygge och tar fram ritningar för el, VVS, ventilation och konstruktion samt grundläggning.

Mark och grundläggning

Vi samordnar med leverantörer och utför mark- och grundläggningsarbeten vilket innebär anslutning för el, vatten, avlopp, återfyllnad samt färdigställande av mark och grundform innan vi gjuter.

PRODUKTION

Stommen prefabriceras i vår husfabrik i en varm och torr miljö. Stommen består av bla väggelement, bjälklag och gavelspetsar med panel från obehandlat till färdigmålat. Väggelementen levereas i olika färdigställandegrad anpassad efter varje unikt projekt.

Leverans

Tillsammans med husleveransen samordnas allt material såsom yttertak, fönster och montagetillbehör till byggplatsen. Allt för att kunna leverera ett vädertätt hus så snabbt och effektivt som möjligt

Stomresning

Montaget utförs av våra erfarna och duktiga snickare. Vi tillhandahåller utrustning, maskiner och lyftkran som behövs för att genomföra monteringen.

Efter stomresning påbörjas den utvändiga kompletteringen såsom yttertak, fönster, dörrar, knutar, vindskivor och beslag. Efter detta är huset vädertätt.

Nyckelfärdigt

Vår projektplanerare projekterar tiden fram till överlämning med en detaljerad tidplan. Beslut och tidpunkter för beslut som krävs för att arbetet ska flyta på och kunna samordnas med underleverantörer som är kontrakterade för projektet.

Under denna fas jobbar vi tätt tillsammans med dig som kund med veckovisa byggmöten. Ett arbetssätt som visat sig framgångsrikt för oss och kunderna som ger en naturlig kontaktyta och möjlighet att vända och vrida på frågeställningar eller ändringar.

Inflyttning

Huset överlämnas efter byggstädning och slutbesiktning.


  • Öden 103
    Bjästa